تولید نایلون گیاهی با مجهز ترین دستگاه ها در کارخانه های معتبر کشور انجام میشود و با اینکه نمایندگان این مراکز برای فروش این محصولات در کشور محدود میباشد اما با مراجعه حضوری و از طریق وبسایتهای شرکت
خرید را برای مشتریان عمده بسیار آسان کرده است.
نایلکس تجزیه پذیر در انواع کیسه های فروشگاهی و زباله در کشور به تولید انبوه خود رسیده است و این دلیل ارزانی آن نسبت به کشورهای دیگر میباشد.